Catch 22(?)

N.a.v. de drie opdrachten m.b.t. toetsing, tijdens het college van Iris.

Context
Gedurende de onderwijsperiode werken de studenten in tweetallen aan het beroepsproduct (constructieberekening en -tekening). De vorm van de bouwconstructie / draagstructuur is voor beide gelijk, de afmetingen variëren en zijn gekoppeld aan het studentnummer.

Toetsing
Optie 1
Het beroepsproduct wordt door de docent beoordeeld. Om te kunnen oordelen of de kennis bij beide aanwezig is wordt afgesloten met een m.c. toets (i.v.m. beschikbare nakijktijd, per student 30 minuten voor opdracht en toets). De m.c. toets weegt niet mee in het eindoordeel maar is bepalend voor de toekenning van het cijfer behaald met het beroepsproduct.
In deze opzet bestaat de kans dat werkzaamheden worden verdeeld waardoor het mogelijk is dat de benodigde kennis en vaardigheden niet “volledig” bij beide aanwezig zijn (b.v. het maken van de tekening). Verwachting is dat een m.c. toets niet het onderscheidende vermogen zal / kan hebben om dit naar voren te laten komen.

Optie twee
Gelijk aan optie 1, met dat verschil dat iedere student zijn eigen beroepsproduct maakt (nakijktijd?)

Oplossing (?)
Peer-review toepassen in de toetsing. Aan de eindtoets kan alleen deel worden genomen als beide het beroepsproduct hebben ingeleverd.
Tijdens de toets krijgen zij elkaars beroepsproducten ter controle (peer-review) met daarbij de opdracht b.v. drie hoofdstukken uit de berekening en de grafische weergave daarvan op tekening te controleren.
De docent controleert de gereviewde opdrachten (als alles meezit) alleen nog de niet gecontroleerde hoofdstukken.

Open staande vragen
Hoe herkansen? Reactie Toets- / Examencommissie? (De basis van elkaar kopiëren, met kennis van zaken, en deze verder uitbouwen zie ik niet als een probleem in de techniek. Anders zouden we nog steeds in lemen hutten wonen.)

Graag reactie.

P.S.: beoogd effect tijdens onderwijsperiode: modeling, coaching, scaffolding etc. (Valcke, 2010, p. 284), geplaatst in een cognitivistiche visie (de opdracht heeft duidelijke kaders en is voor iedereen qua vorm / output gelijk) met als doel een hoger niveau dan “toepassen” in de taxonomie van Bloom te bereiken. De rol van de docent: 100 min. “(basis)kennis gieten” en 100 minuten coachen tijdens werkcollege in computerlokaal.

‘Professionele ruimte’, ‘meer autonomie voor de docent…’

Meedenken en praten over het hoger beroepsonderwijs. Als vervolg op de strategische agenda “Kwaliteit in verscheidenheid” zal in de zomer van 2015 de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs verschijnen voor de periode 2015-2019. Mede bepalend voor de richting die het hbo opgaat.

Om mee te kunnen praten is de HO-Tour opgezet en een Startnotitie geschreven.

Regio en locatie Datum Thema’s
Noord, Hogeschool Stenden 6 oktober Internationalisering en regionalisering
Oost, Hogeschool Arnhem Nijmegen 29 oktober Doorstroom beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt
Zuid, Universiteit Maastricht 24 november Instelling van de toekomst
Midden, Hogeschool Utrecht 19 januari Digitalisering en flexibilisering
West, Universiteit Leiden 2 februari Kwaliteitscultuur

bron: http://www.leroweb.nl/ho-tour-hoger-onderwijs-van-de-toekomst/